فاصله تهی

void.gif

میان من و یک چیز مبهم فاصله ای تهی است

/ 4 نظر / 13 بازدید
حامد

سلام اسم قشنگ! کار خودته؟! کار هر کی که هست - دستش درد نکنه!

سارا

شایدکه در ميان من فاصله تهی عميقيست.

صحرا

نقاشیه قشنگیه.... من که خیلی لذت بردم....

دت

شلوار چیت راه راه ابی و سفید پوشیده! مگه نه؟ میدونم داره به چی نگاه میکنه! بی خیال چیزی که نوشتی!!!