فردا

فردا که بيايد دگر از من اثری نيست...

 

چرا واقعا ؟

در هر حالی که باشی می تونستی...

نمی تونستی؟

حامدت

/ 1 نظر / 11 بازدید
مرجان

"تا جنون فاصله ای نیست زینجا که منم." کجا رفتی تو؟