پست های ارسال شده در تیر سال 1386

خالی

زیستنم به گمانم چیزی کم دارد.           که پیشتر چنین نبود.                                 شاید سایه ای است                                                          از مرگ.          سایه ای از آن ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 9 بازدید