اينو قبلا برا خودت خوندم

در تقارن سيمايت تنها نقصی بر لبانت نشسته

         که لبهای من کامل می کند

تولد يک بوسه را فرياد کن

                                                 به صدای سرخی که بر گونه هايت دويده است

 

/ 0 نظر / 9 بازدید