قصیه چی بود؟

دارم نگاه می کنم به این دهان باز و گشاد کاپیتالیزم که تمام هیکل من که سهل است تمام یک کشور هم نه تمام یک قاره را یک جا می بلعد و با دستمال کاغذی کلینکس که از فروشگاه والمارت خریده است دور دهانش را پاک می کند و یک جرعه کوکا کولا زیرو می نوشد. محترمانه صدای عاروقش را کنترل می کند و بعد بیانیه ای در حمایت از حقوق خوکچه های هندی آزمایشگاهی می خواند که اسپانسرش سامسونگ و دولت فدرال به صورت مشترک هستند. ما هم مشغول گرفتن سلفی و نشر در فیسبوک و اینستاگرام هستیم و در عین حال مالیات می دهیم که دولت مواظب باشد که کسی عاروق بلند نزند. این رسم آمریکای شمالی است.

یک مدل دیگر این است که تعدادی آدم بی استعداد که صدای بلندی دارند و چهره هایشان شبیه پیامبران غیر اولوالعظم است، تفنگ و ریش و بمب و فدایی و کمربند انتحاری دارند و با دهانهای کوچکشان نفت لیس می زنند و عضو هیات مدیره می شوند و فک و فامیلشان را هم می آورند در وزارت مربوطه و به دلیل بی استعدادی شگرفشان توپ تکانشان نمی دهد. و مرتب نه تنها عاروق بلند می زنند بلکه با صدای بلند، باد از ماتحت خود خارج می کنند. پس از نوش جان کردن زمینهای اداره محیط زیست با لب و لوچه چرب در مورد ارزشهای ملی و میهنی و مذهبی و در مورد ارزش شهادت برای بمب گزاران انتحاری  روضه می خوانند. و ما هم مشغول غر زدن و در صف سفارت های کشورهای آمریکای شمالی هستیم. این رسم خاورمیانه است.

/ 21 نظر / 27 بازدید
نمایش نظرات قبلی
برف زمستاني

دوست نامي من نيست چرا؟ جواب دل تنگ برف دونه رو كي مي خواد بده؟ اصلن چرا اينقد وقت كم مياري كه ننويسي! اصلن ما دوست نامي مون بخوايم جلوي كدوم سفارت خونه تحصن كنيم؟ هوم؟

ماهبان

بنده رسم آمریکای شمالی رو به رسم این خاور میانه خراب شده ترجیح میدم!

میترا

طنز تلخ زیبائی بود. مثل شکلات تلخ! اما گروه دوم هم که مزدوران گروه اولن! فکر می کنی که دنیا در همین دو دسته خلاصه شده؟

بهزاد

بی نام جان بدو بیا مسابقه م رو بین المللیش کن!.. این ایرانیای داخل ایران که کلا منطقش تاب برمی داره... تو بیا ببینم شاید از میزان فسفر معلق در هوای این مملکت باشه..[نیشخند] بدو دیگه...

ميله بدون پرچم

سلام آقا اين نگاهت به دهان باز و گشاد كاپيتاليسم خيلي طولاني شد [لبخند] نشد؟!

زنبور

سلام. کجایی رفیق؟

ساحره

چرا نیستی؟ چرا نمی نویسی؟

پرسفونه

پرويز پرستوييﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺭﻭﻧﺪ ﻭﻃﻦﻓﺮﻭﺵ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪﺁﻥﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪﺁﻥﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺭﻭﻧﺪ ، ﻧﻤﯽﺭﻭﻧﺪ ﺁﻥ ﻃﺮﻑ ﮐﻪﻣﺸﺮﻭﺏ ﺑﺨﻮﺭﻧﺪﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ، ﻧﻤﺎﻧﺪﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﯾﻨﺸﺎﻥ ﺭﺍﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪﻫﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺭﻭﻧﺪ ﺳﺒﺰ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪﻫﻤﻪ ﺁﻥﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﭼﻢ ﺑﻪ ﺩﺳﺖﻧﺪﺍﺭﻧﺪﺁﻥﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺭﻭﻧﺪ ، ﯾﮏ ﻣﺎﻩ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺭﻓﺘﻨﺸﺎﻥﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻣﯽﮔﺮﯾﻨﺪ ﻭﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﯼﮐﺎﺵ ﻭﻃﻦ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺑﻮﺩﺁﻥﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ، ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺭﻭﺯﯼﻭﻃﻦ ﺭﺍ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﮐﻨﻨﺪ!

منیر

سلام چگونه اید فرزند ؟ حسابی خارجه دست تان را بند کرده است . ... خوش باشید