منتظرم

waiting.jpg

منتظرم تا کاری تمام شود و کار من آغاز

/ 1 نظر / 9 بازدید
از رفقای گری کوپر

سليقه انتخاب عکسات خوبه خيلی. حتما خودتم ميدونی... این نقاشی انتظار آدمو درگیر میکنه. اما کلماتت کجان؟ خيلی وقته ها!