تا کجای عباس آباد می ری؟

دیروز می گفت از دوستش شنیده که تو تاکسی یکی تعریف می کرده:

یه مدتیه که انگار درست درک نمی کنم اتفاقات دور بر و برم رو. مثل اینکه قوه فاهمه هم نیاز به عینک داشته باشه نمی فهمم آدما رو و رفتاراشونو.. تبلیغات و خنده ها رو.. عشق و خجالتشونو و عصبانیتارو و فحشارو. انگار که یه چیزی خورده باشه تو سرم گیجم.

راننده هم می گفت: مال آلودگی هواست.  دختره هم روشو کرده بود به پنجره و سعی می کرد وانمود کنه که بحث براش مهم  نیست.

داشتم می رفتم سر کار. صبح بود و جلوی بانک ملی شلوغ. تاکسی چراغ داد و گفتم. مستقیم. عباس آباد

- سلام.

- سلام. تا کجای عباس آباد می رین؟

- تا انتهاش.

- من تا سر بخارست می رم.

- باشه. اشکال نداره.

یکی از این مجریهای انرژیک و جوون رادیو داشت مزه می ریخت و شوخی می کرد. اصولاً زندگی ما بدون شوخی گیر داره. خوب نمی گذره. غمگینیم. شوخی وزن همه چی رو کم می کنه. مثل هلیومه که تزریق بشه تو روح آدم. می خوای بری رو هوا. باید فقط یه طنابی چیزی از پات ببندی به یه جایی که تو آسمون سیاه تهران گم نشی.

دختره رو تو آینه بغل نگاه می کردم. سعی می کرد وانمود کنه گوش نمی ده و براش مهم نیست. اما مرد میانسال داشت ادامه می داد.. دیگه احساس می کنم مال اینجا نیستم. نمی شناسم. خیابونا رو.. آدما رو، صدا ها رو. نمی فهمم اصلاً.

پشت چراغ وایساد. بغل دستم یه موتوری وایساده. بدون کلاه. ترکش یه دختر جوونه. رد نگاه دختره تو تاکسی رو می بینم که داره صورت دختر جوونه ترک موتورو نگاه می کنه. دختر ترک موتور داره لبخند میزنه. پسره هم همینطور. این حسو به آدم می دن که اولین بارشونه تو این وضعیت. صداشونو نمی شنوم اما به نظرم داره میگه:

- عمداً ترمز میگیری شیطون؟

- ببخشید باید پس برم زیر تریلی.

- مجبور نیستی انقد محکم ترمز بگیری.

-خب چراغ یه دفه قرمز شد.

- تا حالا ترک موتور ننشستی؟

- نه اولین باره.

- سردت نیست؟ می خوای دستکشامو بپوشی؟

- نه...

به راننده میگم. آقا من همینجا پیاده میشم. میگه موتوری رو بپا.

ذوستم فکر می کرد این یارو داشته ازین حرفای قلمبه می زده. و الا آدمی که نفهمه دنیای اطرافش چی می گذره که نمی تونه زندگی کنه.

راستش من فکر می کنم اونی که تو تاکسی داشته از ضعیف شدن بینایی روانش حرف می زده بیراه نمی گفته. یاد این جمله فروغ می افتم: چراغهای رابطه تاریک است.

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
LK

be nazare man ma tuye tehran be moshkelato tahdidate zendegi aadat kardim va shayad darim mese ketabe koory mishim. dige be hame chiz bitafavot....